کلیدهای طلایی موفقیت


کلیدهای طلایی موفقیت - تمام کلیدها روی یه جا کلیدی آویزان نیستن

بهترین و مؤثرترین راه غلبه بر ترس چیست؟

کلیدهای طلایی موفقیت کلید 57 : غلبه بر ترس 3

 

بهترین و مؤثرترین راه غلبه بر ترس چیست؟

 

ترس ، مانع بزرگ اعتماد به نفس

 

* ترس، خواه ارادی و خواه غیر ارادی، سدی بزرگ در مقابلتان ایجاد خواهد کرد و بیش از هر عاملی شما را از خلق آنچه می توانید پدید آورید محروم می کند و اجازه نمی دهد که از ظرفیت کامل نیروی خود استفاده ببرید.

 

* ترس، یک مانع بزرگ اعتماد بهنفس است. بهترین و مؤثرترین راه غلبه بر ترس، اقدام است. در روانشناسی ترس گفته میشود به هر آنچه که از آن میترسید، نزدیک شوید و در آن فرو روید. اگر از کنفرانس دادن میترسید ، تنها راهحل شما کنفرانس دادن است. بار اول ممکن است از ترس، صدایتان بلرزد و نفس، کم بیاورید؛ اما با این وجود، دفعه بعد برایتان آسانتر خواهد بود.

 

*غلبه بر ترس را باید آموخت و آنقدر تمرین کرد تا ملکه نفس شما گردد.

 

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹  توسط کلیددار کلبه موفقیت  |