کلیدهای طلایی موفقیت


کلیدهای طلایی موفقیت - تمام کلیدها روی یه جا کلیدی آویزان نیستن

غلبه بر ترس

پانزدهمین کلید طلایی موفقیت...

* برای آغاز هر تحول در خود ، نخست منبع ترس و نفرت را در وجود خود شناسایی و ریشه کن کنید.

* کسی که نمی تواند بر ترس خود غلبه کند هنوز اولین درس زندگی را نیاموخته.

* وجود شهامتی سنجیده و حساب شده برای دست یابی به موفقیت ضروری است. ترس بزرگترین مانع رسیدن به هدف است. رویارویی با ترس های خود را جزیی از عادتهایتان قرار داده و در هر شرایطی این کار را انجام دهید.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۶  توسط کلیددار کلبه موفقیت  |